22Αύγουστος2019

Εκλογές 1997

  • Εκλογή τριών μελών από Αθήνα και δύο από Θεσσαλονίκη στην αντιπροσωπεία.
  • Συνεργασία με τις υγιείς δυνάμεις "Μηχανικούς της εκπαίδευσης", "Πορεία στο αύριο", "Μηχανικούς της ανάπτυξης", ανεξάρτητο Σ. Μελά κ.λ.π.
  • Εκλογή του Θ. Σεραφίδη στη Δ.Ε. του ΤΕΕ από τη Συνεργασία.
  • Καθιέρωση της ΕλΕΜ και της Συνεργασίας ως σοβαρής αντιπολιτευτικής δύναμης με ύφος και ήθος με δυνατότητα παρέμβασης στα τεκταινόμενα στο ΤΕΕ.
  • Ημερίδα για τα πολεοδομικά.
  • Δημιουργία συλλόγου ελευθέρων επαγγελματιών Αθήνας. Μετά από εκλογές του συλλόγου εκλέγεται πρόεδρος ο Γ. Κυριακόπουλος (υποψήφιος της ΕλΕΜ).
  • Δημιουργήθηκαν νέα τμήματα ΕλΕΜ σε όλα τα περιφερικά του ΤΕΕ.
  • Απόφαση Δ.Ε του ΤΕΕ για δημιουργία μόνιμης επιτροπής ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών.