22Αύγουστος2019

Πρόσφατα επιτεύγματα

Η συνεχής, εντυπωσιακή εκλογική άνοδος της ΕλΕΜ, της επέτρεψε, παρά τον αναμενόμενο πόλεμο που δέχθηκε, να επιτύχει μερικούς στόχους:

  • Αύξηση των καθηλωμένων επί 18 χρόνων αμοιβών κατά 100%. Περιορισμό των προβλημάτων που προέκυψαν από τον τρόπο εφαρμογής του νέου συστήματος αμοιβών. Όλοι γνωρίζουν τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια των εκλεγμένων μελών της ΕλΕΜ στη Δ.Ε. του ΤΕΕ (Θ. Σεραφίδη και Γ. Κυριακόπουλο) να πείσουν την πλειοψηφία της Δ.Ε. για το δίκαιο της αύξησης των αμοιβών.
  • Ξεκίνησε επιτέλους ο διάλογος για τα προβλήματα που αφορούν στην ουσία της καθημερινής άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, χάρη στην προτροπή και επίμονη πίεση μέσα από τους φορείς του Τ.Ε.Ε.
  • Ζητήματα όπως οι Αμοιβές, ο Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων και οι Μελέτες Δημοσίων Έργων έχουν τεθεί για πρώτη φορά σε ουσιαστικό διάλογο στα όργανα.
  • Στη σελίδα της ΕλΕΜ στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. θέτουμε ανοικτά και χωρίς ενδοιασμούς ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, καθώς και χρηστικές πληροφορίες που είναι δύσκολο να αναζητηθούν.
  • Ανυποχώρητη θέση της ΕλΕΜ είναι η πάταξη του ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ από δημόσιους υπαλλήλους, αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και από κάθε λογής αεριτζήδες, που τα τελευταία χρόνια διογκώθηκε επικίνδυνα.