19Οκτώβριος2019

Αρχική ΕλΕΜ Τι έχουμε επιτύχει

Πρόσφατα επιτεύγματα

Η συνεχής, εντυπωσιακή εκλογική άνοδος της ΕλΕΜ, της επέτρεψε, παρά τον αναμενόμενο πόλεμο που δέχθηκε, να επιτύχει μερικούς στόχους:

 • Αύξηση των καθηλωμένων επί 18 χρόνων αμοιβών κατά 100%. Περιορισμό των προβλημάτων που προέκυψαν από τον τρόπο εφαρμογής του νέου συστήματος αμοιβών. Όλοι γνωρίζουν τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια των εκλεγμένων μελών της ΕλΕΜ στη Δ.Ε. του ΤΕΕ (Θ. Σεραφίδη και Γ. Κυριακόπουλο) να πείσουν την πλειοψηφία της Δ.Ε. για το δίκαιο της αύξησης των αμοιβών.
 • Ξεκίνησε επιτέλους ο διάλογος για τα προβλήματα που αφορούν στην ουσία της καθημερινής άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος, χάρη στην προτροπή και επίμονη πίεση μέσα από τους φορείς του Τ.Ε.Ε.
 • Ζητήματα όπως οι Αμοιβές, ο Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων και οι Μελέτες Δημοσίων Έργων έχουν τεθεί για πρώτη φορά σε ουσιαστικό διάλογο στα όργανα.
 • Στη σελίδα της ΕλΕΜ στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. θέτουμε ανοικτά και χωρίς ενδοιασμούς ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, καθώς και χρηστικές πληροφορίες που είναι δύσκολο να αναζητηθούν.
 • Ανυποχώρητη θέση της ΕλΕΜ είναι η πάταξη του ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ από δημόσιους υπαλλήλους, αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και από κάθε λογής αεριτζήδες, που τα τελευταία χρόνια διογκώθηκε επικίνδυνα.

Εκλογές 1997

 • Εκλογή τριών μελών από Αθήνα και δύο από Θεσσαλονίκη στην αντιπροσωπεία.
 • Συνεργασία με τις υγιείς δυνάμεις "Μηχανικούς της εκπαίδευσης", "Πορεία στο αύριο", "Μηχανικούς της ανάπτυξης", ανεξάρτητο Σ. Μελά κ.λ.π.
 • Εκλογή του Θ. Σεραφίδη στη Δ.Ε. του ΤΕΕ από τη Συνεργασία.
 • Καθιέρωση της ΕλΕΜ και της Συνεργασίας ως σοβαρής αντιπολιτευτικής δύναμης με ύφος και ήθος με δυνατότητα παρέμβασης στα τεκταινόμενα στο ΤΕΕ.
 • Ημερίδα για τα πολεοδομικά.
 • Δημιουργία συλλόγου ελευθέρων επαγγελματιών Αθήνας. Μετά από εκλογές του συλλόγου εκλέγεται πρόεδρος ο Γ. Κυριακόπουλος (υποψήφιος της ΕλΕΜ).
 • Δημιουργήθηκαν νέα τμήματα ΕλΕΜ σε όλα τα περιφερικά του ΤΕΕ.
 • Απόφαση Δ.Ε του ΤΕΕ για δημιουργία μόνιμης επιτροπής ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών.

Εκλογές 1994

Ιδρυτική διακήρυξη - Πρώτη συμμετοχή της ΕλΕΜ σε εκλογές

 • Εκλογή του ιδρυτή της κίνησης Θ.Σεραφίδη στην αντιπροσωπεία ΤΕΕ.
 • Σελίδα της κίνησης στο δελτίο του ΤΕΕ, ώστε τα επόμενα τρία χρόνια να γίνουν γνωστές οι θέσεις της ΕλΕΜ σε όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους.
 • Δημιουργία τμήματος κεντρικής Μακεδονίας μετά από αποδοχή της πρότασης του προέδρου του συλλόγου ελευθέρων επαγγελματιών ΣΜΙΚ Δ. Γαληνού.