18Αύγουστος2019

Αρχική ΕλΕΜ Τι επιδιώκουμε Για τους Νέους Μηχανικούς

Για τους Νέους Μηχανικούς

Οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο των Μηχανικών συνάδελφοι στοχεύουν στην επαγγελματική τους καταξίωση και προσδοκούν να λειτουργούν σε καθεστώς ίσων ευκαιριών για την προβολή και εφαρμογή της επιστημονικής τους γνώσης και κατάρτισης. Αντ’ αυτού συχνά αντιμετωπίζουν την ωμή πραγματικότητα της ένταξής τους σ’ ένα απαράδεκτο καθεστώς υπαλληλοποίησής τους και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η αξιοπρεπής παραμονή στο επάγγελμα του Μηχανικού, προϋποθέτει την κοινωνική αλληλεγγύη στο σώμα των Μηχανικών και την κατοχύρωση της Δημοκρατικής Αρχής των ίσων ευκαιριών στο νέο επαγγελματία Μηχανικό.

Προτείνουμε-Διεκδικούμε:

  • Πάταξη των φαινομένων αλαζονικής συμπεριφοράς απέναντι στους συναδέλφους και ιδιαίτερα στους νέους του Τ.Ε.Ε.
  • Θέσπιση δεσμευτικού ελάχιστου ορίου αμοιβής των νέων Μηχανικών.
  • Ένταξη του νέου Μηχανικού (μέχρι 3 ετών) στα επιδοτούμενα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ για πτυχιούχους και νέους επιστήμονες, χωρίς να απαιτείται κάρτα ανεργίας.
  • Επαγγελματικά–ενημερωτικά σεμινάρια στους νέους Μηχανικούς για τρέχοντα θέματα.
  • Νομοθετική ρύθμιση για το άδικο ασφαλιστικό καθεστώς των Μηχανικών μετά την 1-1-1993.
  • Διεύρυνση της κλιμάκωσης του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών για Μηχανικούς έως και δέκα ετών.
  • Επαγγελματικός προγραμματισμός με την θέσπιση κατευθύνσεων στα Πολυτεχνεία και ειδίκευση των φοιτητών σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο με επαγγελματικά δικαιώματα.
  • Σύσταση διαρκούς επιτροπής του Τ.Ε.Ε., η οποία θα απασχολείται με τους νέους Μηχανικούς (επαγγελματική αποκατάσταση, όροι συνεργασίας, προώθηση νέων επιστημόνων, διοργάνωση σεμιναρίων κλπ). Λειτουργία Γραφείου Παροχής και Ζήτησης Συνεργασίας για τους νέους Μηχανικούς, με ευθύνη του Τ.Ε.Ε. σε συνεργασία με εκπροσώπους των νέων Μηχανικών. Στόχος είναι να γίνει εφικτός ο έλεγχος των συνθηκών εργασίας τους, καθώς επίσης να σταματήσει η ανάρτηση αγγελιών με περιεχόμενο απαράδεκτο για την προσωπικότητα και το κύρος των συναδέλφων.