22Αύγουστος2019

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη                                                                   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ

Θέμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Συνάδελφοι, 

   Στο Γραφείο Γ.Ο.Κ. & Πολεοδομικών   Εφαρμογών του ΤΕΕ καθώς και σε μέλη των Μόνιμων Επιτροπών Γ.Ο.Κ. & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Μελετητών Ιδιωτικών  Έργων και Θεμάτων  Οικοδομικής Δραστηριότητας καταγγέλλονται προφορικά δεκάδες περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους ατόμων , τα οποία ασκούν το επάγγελμα των Διπλωματούχων Μηχανικών  χωρίς  να έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα ή δεν νομιμοποιούνται να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, δεδομένης της δημοσιοϋπαλληλικής  τους ιδιότητας και καθ’ υπέρβαση των εξαιρετικών για τους δημοσίους υπαλλήλους διατάξεων. Για τα θέματα αυτά, τα οποία συνιστούν αδικήματα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ  έχει διατυπώσει  και παλιότερα τις απόψεις της συνεκτιμώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 Έχουν καταγγελθεί συγκεκριμένα πολλές περιπτώσεις προϊσταμένων  και υπαλλήλων-ελεγκτών Πολεοδομικών Υπηρεσιών, που συντάσσουν, υπογράφουν και υποβάλουν μελέτες πέραν των περιπτώσεων, που νομίμως επιτρέπεται αυτό να γίνεται κατά περίπτωση, με ή χωρίς  ειδική άδεια των Υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται συχνότερα στα πολεοδομικά γραφεία των Δήμων.

  Επειδή το ζήτημα κρίνεται ως εξαιρετικά σοβαρό, δεδομένου ότι αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό αδίκημα  και στη μεν πρώτη περίπτωση αντιβαίνει στη νομοθεσία για «αντιποίηση επαγγέλματος», στη δε δεύτερη συνιστά υπέρβαση ή παράβαση καθήκοντος, σας θέτω το πρόβλημα και σας παρακαλώ να αποφασίσετε για τη λήψη μέτρων περιορισμού και καταστολής του φαινομένου, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες Δημόσιες αρχές.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                    Μετά τιμής  ο Πρόεδρος της  ΕλΕΜ και

                                                                                Β’ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ

                                                                                    Θεόδωρος  Σεραφίδης 


 

 

ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ..  ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ!!

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΣΣΩΜΟΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

   H EλEM εκβράζοντας την πλειοψηφία των συναδέλφων ζητάει από το ΥΠΕΚΑ την άμεση αναβολή της υποβολής   Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων  που έχει εφαρμογή από τις 1/10/2010 . Με ευθύνη των αρμοδίων δεν  υπάρχει στοιχειώδη πληροφόρηση  των μελετητών μηχανικών όπως και των υπαλλήλων των πολεοδομιών με την ΜΕΑ ούτε με το απαραίτητο λογισμικό!!!!!  Απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 25 του κτιριοδομικού κανονισμού, και μεταξύ άλλων απαιτούνται πλήθος διευκρινιστικών οδηγιών τεχνικού χαρακτήρα. Πρέπει να γίνουν σεμινάρια , τόσο στους Ελεύθερους Επαγγελματίες όσο και στους υπάλληλους των πολεοδομιών.