18Αύγουστος2019

Αρχική ΕλΕΜ Θέσεις ΕλΕΜ - Δελτίο ΤΕΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΔΗΘΕΝ» ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

   Σε πρόσφατη εκδήλωση του ΤΕΕ, με προσκεκλημένους εκπροσώπους από επιστημονικούς φορείς παγκόσμιας εμβέλειας, συγκριτικές παρουσιάσεις απέδειξαν ότι στις περισσότερες σημαντικές χώρες η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, με πρωταρχικό γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και την διασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, είναι πολύ περισσότερο προστατευμένη από ότι στην χώρα μας τόσο στο θέμα των αμοιβών (ενιαίος κώδικας αμοιβών με βάση ένα πραγματικό  προϋπολογισμό  έργου), όσο κυρίως και στο θέμα του δικαιώματος εξάσκησης του επαγγέλματος που διασφαλίζεται με συνεχείς ελέγχους και πιστοποιήσεις εμπειρίας.

Ιδιαίτερα στην χώρα μας, στις κρίσιμες στιγμές που περνά ο τόπος, ο επιστημονικός κόσμος της χώρας μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της θεσμικής αποστολής που η πολιτεία του έχει αναθέσει.

 Αντί όμως να ζητήσει η κυβέρνηση την γνώμη του θεσμικού της συμβούλου, αλαζονικά τον αγνοεί με σύμμαχο κάποια μερίδα του τύπου.

  Στην Κυβέρνηση  λοιπόν εναπόκειται να δώσει ΑΜΕΣΑ  απτά δείγματα σεβασμού όλων των κλάδων εργαζομένων και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο μαζί τους.

  Στην κυβέρνηση  πλέον,  εναπόκειται να δώσει δείγματα συμφιλίωσης και όχι διχασμού και αντιπαλότητας των τάξεων. Διαφορετικά θα είναι υπεύθυνη για τις αναπόφευκτες κοινωνικές συγκρούσεις που θα προκαλέσει.

 

 ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μελέτες Ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ

Λιγότερες από δέκα οι εκδοθείσες άδειες με Μ.Ε.Α.  σε όλη την Ελλάδα και η πλειονότητα αυτών των μελετών συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από υπαλλήλους των πολεοδομιών.

Η πολυπλοκότητα της Μ.Ε.Α. δημιουργεί νέα «μαγαζιά».

ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Όταν η ανεργία κτυπάει κόκκινο, δεν υπάρχουν δικαιολογίες

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΕ  ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ!!!