18Αύγουστος2019

Αρχική ΕλΕΜ Θέσεις ΕλΕΜ - Δελτίο ΤΕΕ Θέσεις ΕλΕΜ για την ανάπτυξη

Θέσεις ΕλΕΜ για την ανάπτυξη

Προώθηση της εργασίας των μηχανικών και της 

οικονομικής αναπτύξεως της χώρας

Η γενικευμένη επίθεση κατά των μηχανικών

Μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, οικονομικού πολέμου και σε ένα κατακλυσμό πολιτικών εξελίξεων στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, το επάγγελμα του μηχανικού καταρρέει ενώ πλειοψηφία των μηχανικών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υπέρογκες πλέον ασφαλιστικές υποχρεώσεις και είναι ανασφάλιστη.  Ο κόσμος των μηχανικών δέχεται μία αήθη επίθεση από τις καθεστηκυίες δυνάμεις εις όλα τα επίπεδα:

 

 • σε ηθικό επίπεδο, όπου οι μηχανικοί συκοφαντούνται καθημερινά από τους κυβερνητικούς πολιτικούς αλλά και τον καθεστωτικό τύπο ως ιδιοτελής «συντεχνία» η οποία δήθεν δεν ασχολείται με το καλό του λαού αλλά τα προσωπικά της συμφέροντα
 • σε επαγγελματικό επίπεδο,  όπου οι πάντες πλέον «αρχιτεκτονίζουν»,  «μηχανολογίζουν», «τοπογραφίζουν» κλπ. κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και πρωτίστως της υγείας της ζωής και της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.
 • σε οικονομικό επίπεδο, όπου η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τις καθεστωτικές πολιτικές δυνάμεις, εγχώριες και ευρωπαϊκές, καταλήστευσαν το ταμείο των μηχανικών καταδικάζοντας τους μηχανικούς σε υπέρογκες αυξήσεις και ασφαλιστική πενία 
 • σε επίπεδο ΤΕΕ, όπου με ειδική νομοθεσία καταργήθηκαν τα κύρια έσοδα του ΤΕΕ ώστε αυτό να μετατραπεί σε υποχείριο της καθεστηκυίας τάξεως.

Το ΤΕΕ σε πλήρη αποδιοργάνωση και υποταγή

Ενώπιον αυτών των εξελίξεων, το ΤΕΕ ακολούθησε το δρόμο της πλήρους ταυτίσεως και υποταγής στις κυβερνητικές πρωτοβολουλίες  επιδεικνύοντας συχνά συμπεριφορά βασιλικότερη του βασιλέως.   Ο πρόεδρος και το ΤΕΕ πρωτοστάτησαν :

α)    στην νομοθέτηση αντισυνταγματικών μεθοδεύσεων για την «νομιμοποίηση» των αυθαιρέτων και στην είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων, αφού ενσωματώθηκε πλήρως εις την εκτελεστική εξουσία

β)    στην θεσμοθέτηση εξωφρενικών διαδικασιών για την δήθεν ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων της χώρας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω απαξίωση του κτιριακού αποθέματος, δηλαδή της κύριας επενδύσεως των Ελλήνων

γ)    στην θεσμοθέτηση του νόμου 3982/2011  με τον οποίο καταργείται στην πράξη ο νόμος 6422/34 για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Το ΤΕΕ έδρασε κατά τρόπο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό, συνεχίζοντας την πολιτική διορισμού των διαβόητων «ομάδων εργασίας» καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και πολεμώντας την εθελοντική συμμετοχή των συναδέλφων στο έργο του ΤΕΕ.  Αδιαφόρησε πλήρως για τα πραγματικά προβλήματα των μηχανικών, προωθώντας μόνο ως επαγγελματική διέξοδο την πλήρη συνεργασία των μηχανικών με την εξουσία εις το κυνήγι των αντισυνταγματικών προστίμων και χαρατσίων εις βάρος των Ελλήνων πολιτών..

Σήμερα αντί  ο μηχανικός να είναι η ελπίδα του λαού και των επιχειρήσεων της χώρας εις την προώθηση αναπτυξιακών διεξόδων στην οικονομία, έχει καταστεί ένας απλός πραιτωριανός συνεργάτης της εξουσίας  ο οποίος συμμετέχει εις τις διώξεις του λαού.

Οι προτάσεις μας για την απασχόληση των μηχανικών

Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας ποια είναι λοιπόν η πρόταση της ΕλΕΜ για την προώθηση της απασχολήσεως των μηχανικών; Η ΕλΕΜ πιστεύει ότι  παρά τις προσπάθειες κατεδαφίσεως,  η Ελληνική οικονομία της παρέχει ακόμα πλήθος ευκαιριών αναπτύξεως, και εργασίας των μηχανικών κυρίως μέσω υποκαταστήσεως εισαγομένων αγαθών και υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα, την βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Μερικοί χαρακτηριστικοί τομείς της οικονομίας τους οποίους οφείλει να στηρίξει και να κινητοποιηθεί άμεσα το ΤΕΕ για την προώθηση της εργασίας των μηχανικών των περιλαμβάνουν:

α) Ο τομέας της ανακαινίσεως του κτιριακού αποθέματος

Σε περιόδους οικονομικής κρίσεως, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος και των υποδομών της χώρας αποτελεί μεγάλη οικονομική προτεραιότητα. Ο τομέας αυτός προσφέρεται για την κινητοποίηση πόρων τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από την ιδιωτική αποταμίευση. Βασικές επεμβάσεις εδώ περιλαμβάνουν :

 • Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
 • Ανακαίνιση και αναβάθμιση κελύφους κτιρίων για λόγος θερμομονώσεως και υδρομονώσεως
 • Αναβάθμιση προσόψεων κτιρίων με παράλληλη αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής αποδόσεως
 • Ανακαίνιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων (υδραυλικά, αποχέτευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ανελκυστήρες) με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφαλείας.

Ο τομέας αυτός έχει μία αγορά άνω των 50 δισ. ευρώ και δύναται να αποτελέσει βασικό μοχλό αναπτύξεως της εθνικής οικονομίας μετά από παρατεταμένη κρίση.

β) Ο τομέας ανακαινίσεως των δημοσίων υποδομών

Εδώ παρέχονται οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανατάξεως της Ελληνικής Οικονομίας, περιλαμβάνοντας τομείς όπως :

α)    Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός δικτύων υδρεύσεως-αποχετεύσεως,  με αντικατάσταση των σωληνώσεων για την μείωση των διαρροών, την κατασκευή νέων αντλιοστασίων με ρυθμιστές στροφών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η γενική στάθμη πιέσεως και οι διαρροές των δικτύων με παράλληλη δραστική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

β)    Κατασκευή δικτύων τηλεθερμάνσεως σε όλες τις βασικές πόλεις της Βορείου Ελλάδος, με χρήση καυσίμων βιομάζας, φυσικού αερίου ή υγραερίου με παράλληλη κατασκευή σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

γ)    Αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων και διαύλων της χώρας ως και των τεχνολογιών αρδεύσεως με σκοπό την δραστική εξοικονόμηση νερού σε όλη την χώρα, με παράλληλη κατασκευή ταμιευτήρων νερού πολλαπλού σκοπού (για άρδευση, ύδρευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)

δ)    Οργάνωση οργανωμένων καλλιεργειών για παραγωγή καυσίμων βιομάζας, πελλέτας και βιοαερίου, με καλλιέργειες όπως αγριο-αγκινάρας.  Παράλληλη ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων συλλογής αγροτικών παραπροϊόντων και δασικής βιομάζας με παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων για αναζωογόνηση των δασών.

ε)    Ανάπτυξη οργανωμένων εγκαταστάσεων ενεργειακής αξιοποιήσεως των οικιακών απορριμμάτων με χρήση νέων τεχνολογιών καύσεως ή εξαεριώσεως απορριμμάτων

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων είναι δυνατόν να γίνει εν μέρει ανταποδοτικά και εν μέρει με δημόσια χρηματοδότηση . Εκτιμάται ότι η δημόσια συμμετοχή θα ανακτηθεί πρακτικά στο σύνολό της μέσω των αυξημένων φορολογικών εσόδων από τις κατασκευές και την τόνωση της οικονομίας.

γ) Τομέας βιομηχανίας

Η ενίσχυση των βιομηχανικών επενδύσεων στην χώρα μας θα αποτελέσει μαζί με τις υποδομές τον κύριο μοχλό οικονομικής αναπτύξεως. Η χώρα μας θα πρέπει να ετοιμαστεί ώστε να υποδεχθεί ιδιωτικές επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς :

α)    Οριοθέτηση και αδειοδότηση εγκαταστάσεων υβριδικών συστημάτων με ανανεώσιμες πηγές στα απομονωμένα ηλεκτρικά συστήματα στην νησιωτική Ελλάδα, με σκοπό την πλήρη αντικατάσταση του πετρελαίου ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά και την παραγωγή υδρογόνου.

β)    Οριοθέτηση και αδειοδότηση  έργων ανεμογεννητριών εις τις δημόσιες εκτάσεις της χώρας και ανάθεση της κατασκευής και λειτουργίας των αιολικών πάρκων μέσα από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό

γ)    Οριοθέτηση και αδειοδότηση των έργων μεταλλευτικής δραστηριότητες μετά από εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, με έμφαση στον Λιγνίτη και τα νικελιούχα και χρωμιούχα κοιτάσματα για παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

δ)    Οριοθέτηση και αδειοδότηση νέων βιομηχανικών μονάδων μεταποιήσεως αγροτικών προϊόντων όπως τυροκομεία, συσκευαστήρια, ζωοτροφές,  ξηρών καρπών, καταψύξεως και εξαγωγής ιχθύων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους συνεταιρισμού

ε)    Οριοθέτηση και αδειοδότηση νέων βιομηχανικών μονάδων φαρμοκοβιομηχανίας και εξειδικευμένων συσκευασμάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

δ) Τομέας χωροταξίας

Για την αναστροφή του οικονομικού κλίματος και την έναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, απαιτείται η άμεση χωροθέτηση και ένταξη εντός σχεδίου βιοκλιματικών οικισμών υψηλών προδιαγραφών. Εις τους οικισμούς αυτούς θα αναπτυχθεί ο νέος τύπος κατοικίας στην χώρα μας ο οποίος θα είναι πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο οποίος θα προσελκύσει επενδύσεις από όλη την Ευρώπη.

Πέραν των οικισμών, παράλληλα θα αναπτυχθούν ειδικά (και όχι γενικά) χωροταξικά σχέδια για τουρισμό και βιομηχανία σε όλες τις περιοχές της χώρας. Η ανάπτυξη των σχεδίων αυτών θα πρέπει να τύχει της οικονομικής υποστηρίξεως από το ΕΣΠΑ,  διότι αυτά αναμένεται να συμβάλλουν σε ταχεία περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και την εξασφάλιση δημοσίων εσόδων, πολλαπλών σε αξία από το τίμημα καταρτίσεως και μελέτης των σχεδίων αυτών.

ε) Ο τομέας της υποκαταστάσεως πετρελαίου στην κεντρική θέρμανση

Μετά το πόλεμο, η χώρα μας αναπτύχθηκε με βάση την υπόθεση του φθηνού πετρελαίου και την εξασφάλιση κεντρικής θερμάνσεως εις όλους του πολίτες, κυρίως μέσω της συγκεντρώσεως του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Ως αποτέλεσμα αυτού, δημιουργήθηκε ο πολιτισμός της πολυκατοικίας μετά πιλοτής, και της άναρχης αναπτύξεως του πολεοδομικού ιστού εις τις πρωτεύουσες των νομών αλλά και τις κωμοπόλεις.

Το φθηνό πετρέλαιο αποτελεί πλέον παρελθόν τόσο για διεθνούς λόγους όσο και για λόγους εξοντωτικής φορολογήσεως αυτού. Οι μηχανικοί οφείλουν να στηρίξουν τους πολίτες της χώρας στην μεταστροφή των κεντρικών θερμάνσεως σε νέες πηγές θερμότητας όπως η βιομάζα (ξύλα, πελλέτα), οι αντλίες θερμότητας και πρωτίστως τα ηλιοθερμικά συστήματα.

Πρόκειται για μία κολοσσιαία αγορά τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου κεντρικών θερμάνσεως η οποία δύναται να ανακαινιστεί με τα νέα συστήματα, συμβάλλοντας έτσι στον υποδιπλασιασμό του ενεργειακού τιμήματος για τα Ελληνικά νοικοκυριά και στην ανάπτυξη μίας νέας αγοράς ύψους τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ. εκ των οποίων τα  5  δισ. αντιστοιχούν σε εργασία και υπηρεσίες μηχανικών ήτοι σε 200.000 ανθρωπο-έτη εργασίας μηχανικών.

Για την ανάκτηση αυτού του αργού δυναμικού απασχολήσεως απαιτείται από πλευράς ΤΕΕ να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα :

 1. Κατάρτιση των μηχανικών εις τα οικονομικά και της τεχνικές της κεντρικής θερμάνσεως
 2. Διαμόρφωση καταναλωτικών δανείων με την Τράπεζα Αττικής ως και με άλλες τράπεζες, για την παροχή καταναλωτικών δανείων προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών ως και κατασκευαστικών δανείων προς τους μηχανικούς και της εταιρείες ειδών θερμάνσεως.
 3. Παρεμβάσεις σε νομοθετικό επίπεδο για την διαμόρφωση φορολογικών κινήτρων για τις επενδύσεις κεντρικής θερμάνσεως στον οικιακό και τριτογενή τομέα
 4. Παρεμβάσεις σε επίπεδο μέσων ενημερώσεως για την ανάδειξη της οικονομικότητας των νέων τεχνολογιών θερμάνσεως έναντι του πετρελαίου

στ) Ο τομέας της εξοικονομήσεως ενεργείας στην βιομηχανία και τα κτίρια

Αντιστοίχου σημασίας είναι η αγορά εξοικονομήσεως ενεργείας, η οποία  περιλαμβάνει επενδύσεις όπως :

Κτιριακός τομέας

 • αντιστάθμιση θερμοκρασίας της κεντρικής θερμάνσεως βάσει της εξωτερικής θερμοκρασίας
 • εισαγωγή βαλβίδων και τεχνολογίας αυτονομίας σε θέρμανση/ψύξη
 • ανάκτηση ενεργείας σε εγκαταστάσεις αερισμού
 • εισαγωγή τεχνολογίας μεταβλητής παροχής αέρα σε εγκαταστάσεις αεριμού
 • εισαγωγή τεχνολογίας ρυθμίσεως στροφών σε κινητήρες (ύδρευση, άρδευση, διακίνηση ρευστών, κλπ)
 • εισαγωγή συστημάτων ενεργειακής διαχειρίσεως κτιρίων (BEMS)
 • θερμομόνωση εγκαταστάσεων

Εκτιμάται ότι η ανωτέρω αγορά τεχνολογικών επενδύσεων υψηλής οικονομικής αποδόσεως (μέχρι 3 έτη απόσβεση) υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ γεγονός που συνεπάγεται άνω των 200.000 ανθρωποετών εργασίας μηχανικών.

Βιομηχανία

 • τεχνολογία αυτομάτου ελέγχου και επιτηρήσεως παραγωγικών διαδικασιών (συστήματα SCADA)
 • εναλλάκτες θερμότητας για ανάκτηση θερμότητας στην παραγωγή
 • τεχνολογία συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
 • τεχνολογία ρυθμίσεως στροφών κινητήρων

Αντίστοιχου μεγέθους είναι και εδώ η αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Η συμβολή του ΤΕΕ στην οικονομική ανάπτυξη

Για την υλοποίηση των ανωτέρω αναπτυξιακών στόχων θα απαιτηθεί μία συστηματική και στοχοπροσηλωμένη προσπάθεια από πλευράς ΤΕΕ, το οποίο πρέπει να καταστεί ο εμπνευστής και διοργανωτής εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, έκαστο ανά κατεύθυνση ανωτέρω.

Το ΤΕΕ θα πρέπει να κινητοποιήσει την εθελοντική προσφορά των μελών του σε όλη την χώρα προκειμένου να καταρτίσει και να προωθήσει τα εν λόγω αναπτυξιακά προγράμματα.  Η κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να γίνει εντός του πρώτου έτους της νέας θητείας των οργάνων του ΤΕΕ.  Τα προγράμματα αυτά θα περιλαμβάνουν :

 • σκοπούς και στόχους
 • αγορά εις την οποία απευθύνονται
 • λεπτομερή περιγραφή του αντικειμένου κάθε προγράμματος
 • λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας, των προδιαγραφών και των μέσων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος
 • επιχειρησιακή ανάλυση του προγράμματος και ανάλυση χρηματοδοτικών πηγών
 • εξασφάλιση ιδίων πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία των προγραμμάτων του ΤΕΕ σε επαγγελματική βάση.

 

Επιμέλεια: Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ.,
υποψήφιος με την ΕλΕΜ για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανολόγων