22Αύγουστος2019

Καταστατικό Ελ.Ε.Μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ίδρυση

1.1. Ίδρυση

Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων, με σκοπό την συλλογική εκπροσώπηση όλων των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών της χώρας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη επιστημονική συνδικαλιστική κίνηση των Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ, που ασκούν συντεταγμένα ελεύθερο επάγγελμα.

Περισσότερα...