13Νοέμβριος2019

Οι υποψήφιοι της ΕλΕΜ - Περιφερειακής Συνεργασίας (Δ.Ε.Σ.ΜΗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παράταξη Δ.Ε.Σ.Μη αποτελεί τη συμπαράταξη της ΕλΕΜ με την Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών. Αποτελεί ακηδεμόνευτη παράταξη της οποίας τα στελέχη έχουν μακρά προσφορά και συμμετοχή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα ψηφοδέλτια για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων περιλαμβάνουν το πολύ ίσο αριθμό υποψηφίων, όπως προβλέπεται παραπάνω.Όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του ΤΕΕ ψηφίζουν για την εκλογή: α) των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην οποία ψηφίζουν, β) του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών, αναλόγως της Ειδικότητας τους.Τα Μέλη του ΤΕΕ με περισσότερες από μία Ειδικότητες, ψηφίζουν για όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των Ειδικοτήτων τους.Τα Μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν, εκτός από τα παραπάνω όργανα και για την εκλογή της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα. Η εκλογή των οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα εκλογικά τμήματα της περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος και δεν ψηφίζουν για τα όργανα αυτά οι εκλογείς που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή.Τα Μέλη που ανήκουν στις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες ψηφίζουν και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα.Τα Μέλη του ΤΕΕ που ψηφίζουν σε περιοχή που δεν ανήκουν, ψηφίζουν μόνο για τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΤΕΕ και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων Μελών ΤΕΕ).Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει, από το συνδυασμό της προτίμησης του, τους υποψήφιους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, μέσα στην περιοχή που ψηφίζει.Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι, για κάθε Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, όπως παρακάτω:

1. Νομός Αττικής                                           μέχρι 25

2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας                       » 12

3. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας                              » 4

4. Τμήμα Θράκης                                          » 2

5. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας                     » 2

6. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας                          » 2

7. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας         » 3

8. Τμήμα Νομού Μαγνησίας                            » 2

9. Τμήμα Ανατολικής Στερεός Ελλάδας             » 2

10. Τμήμα Ηπείρου                                       » 2

11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου                     » 1

12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης                        » 2

13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης                             » 2

14. Τμήμα Πελοποννήσου                             » 2

15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας                          » 1

16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας               » 1

17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου              » 2

18. Τμήμα Νομού Ευβοίας                            » 1

19. Νομός Κυκλάδων                                    » 1

Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.