19Σεπτέμβριος2019

Εκλογές ΤΕΕ - Πώς ψηφίζουμε

Οι εκλογές του ΤΕΕ θα διενεργηθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου από τις 8.00 έως τις 19.00.

Για την Αττική συγκεκριμένα θα διεξαχθούν στον χώρο τουΠοδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι.

Το Ποδηλατοδρόμιο είναι χωροθετημενο μέσα στο αθλητικό κέντρο του ΟΑΚΑ και βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύμης και Σπύρου Λούη.

Η προσέγγιση γίνεται με όλα τα ΜΜΜ και με ΙΧ αυτοκίνητο.

  1. Με τον ηλεκτρικό στη στάση ΕΙΡΗΝΗ
  2. Με τον προαστιακό στη στάση ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΑ
  3. Με λεωφορείο, όλα όσα έχουν κατεύθυνση στο ΟΑΚΑ
  4. Με ΙΧ υπάρχει άνετος χώρος parking ΔΩΡΕΑΝ

Οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα τους. (Αστυνομική ταυτότητα η διαβατήριο η ταυτότητα μέλους του ΤΕΕ η άδεια οδήγησης)

Η  συμμετοχή στις εκλογές δεν απαιτεί εκ μέρους του ψηφοφόρου καμία οικονομική τακτοποίηση.

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1) Όλα τα τακτικά Μέλη του ΤΕΕ ψηφίζουν για την εκλογή αιρετών Μελών:

α) Της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (155 Μέλη).

β) Των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων (45 Μέλη, 5 για καθεμιά από τις παρακάτω 9 Ειδικότητες : Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αγρονόμων Τοπογράφων, Χημικών, Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Ναυπηγών και Ηλεκτρονικών).

γ) Του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου (4 Μέλη).

2) Τα Μέλη που ανήκουν σε εξομοιούμενες με Τμήμα Περιφέρειες που είναι: Νομός Αττικής και Κυκλάδων, ψηφίζουν, εκτός από τα 3 παραπάνω όργανα και για την εκλογή του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα (15 Μέλη).

3) Τα Μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν εκτός από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων και για την εκλογή :

α) Της Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος (25 έως 60 Μέλη, ανάλογα με το Περιφερειακό Τμήμα).

β) Του Πειθαρχικού Συμβουλίου κάθε Περιφερειακού Τμήματος (5 Μέλη).

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Κάθε Μέλος ψηφίζει από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 7.00 το βράδυ στην έδρα του τ. νομού (Περιφερειακή Ενότητα) όπου βρίσκεται την ημέρα των εκλογών, ως εξής:

1) Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή Αττικής, στην Αθήνα σε εξήντα (60) εκλογικά τμήματα.
2) Τα Μέλη που βρίσκονται στην Περιφέρεια, ψηφίζουν στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ, αν υπάρχει, ή αλλιώς στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ ή στη Διεύθυνση Τεχνικών  ́Εργων ή στα Γραφεία των Υπηρεσιών Δόμησης των νησιωτικών περιοχών που αναφέρονται παρακάτω ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα ανακοινωθεί με το πρόγραμμα των εκλογών.

Ειδικότερα:
α) Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ψηφίζουν στη Θεσσαλονίκη, σε είκοσι (20) εκλογικά τμήματα.

β) Τα Μέλη που βρίσκονται:
1) στην περιοχή των Σερρών (τ. ν. Σερρών - Περιφερειακή Ενότητα Σερρών) ψηφίζουν στις Σέρρες, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα
2) στην περιοχή της Πάτρας (τ. ν. Αχαϊας - Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) ψηφίζουν στην Πάτρα, σε έξη (6) εκλογικά τμήματα,
3) στην περιοχή του ́Εβρου (τ. ν. ́Εβρου - Περιφερειακή Ενότητα ́Εβρου) ψηφίζουν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, από τα οποία το ένα στην Αλεξανδρούπολη και το άλλο στην Ορεστιάδα,
4) στην περιοχή της Καβάλας (τ. ν. Καβάλας - Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) ψηφίζουν στην Καβάλα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα,
5) στην περιοχή της Ξάνθης (τ. ν. Ξάνθης - Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ψηφίζουν στην Ξάνθη, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα,
6) στην περιοχή της Κοζάνης (τ. ν. Κοζάνης -Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) ψηφίζουν στην Κοζάνη, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα, 7) στην περιοχή της Λάρισας (τ. ν. Λαρίσης - Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης) ψηφίζουν στη Λάρισα, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα,
8) στην περιοχή της Καρδίτσας (τ. ν. Καρδίτσας - Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας) ψηφίζουν στην Καρδίτσα, σε δύο (2) εκλογικά
τμήματα,
9) στην περιοχή των Τρικάλων (τ. ν. Τρικάλων - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων) ψηφίζουν στα Τρίκαλα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα,
10) στην περιοχή του Βόλου (τ. ν. Μαγνησίας - Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας) ψηφίζουν στο Βόλο, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα,
11) στην περιοχή της Λαμίας (τ. ν. Φθιώτιδας - Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) ψηφίζουν στη Λαμία, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα,
12) στην περιοχή των Ιωαννίνων (τ. ν. Ιωαννίνων - Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) ψηφίζουν στα Ιωάννινα, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα,
13) στην περιοχή της Ρόδου (έδρα τ. ν. Δωδεκανήσου - Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου) ψηφίζουν στη Ρόδο, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα,
14) στην περιοχή του Ηρακλείου (τ. ν. Ηρακλείου - Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου) ψηφίζουν στο Ηράκλειο, σε πέντε (5) εκλογικά τμήματα,
15) στην περιοχή των Χανίων (τ. ν. Χανίων - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) ψηφίζουν στα Χανιά, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα,
16) στην περιοχή της Καλαμάτας (τ. ν. Μεσσηνίας - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας) ψηφίζουν στην Καλαμάτα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα,
17) στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, από τα οποία το ένα στο Αγρίνιο (έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και το άλλο στο Μεσολόγγι (πρωτεύουσα του τ. ν. Αιτωλοακαρνανίας- Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας) και
18) στην περιοχή της Χαλκίδας (τ. ν. Ευβοίας - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας) ψηφίζουν στη Χαλκίδα, σε τρία (3 ) εκλογικά τμήματα.

γ) Τα Μέλη που βρίσκονται στις νησιώτικες περιοχές: 1) Κω, ψηφίζουν στην Κω, 2) Καλύμνου, ψηφίζουν στην Κάλυμνο, 3) Καρπάθου, ψηφίζουν στην Κάρπαθο, 4) Μυκόνου, στη Μύκονο, 5) Νάξου, ψηφίζουν στη Νάξο, 6) Άνδρου, ψηφίζουν στην Άνδρο, 7) Μήλου, ψηφίζουν στη Μήλο 8) Θήρας, ψηφίζουν στα Φηρά Θήρας και 9) Λήμνου, ψηφίζουν στη Μύρινα Λήμνου.

Τα εκλογικά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πάτρας, Καβάλας, Ξάνθης, Κοζάνης, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Βόλου, Λαμίας, Ιωαννίνων, Ρόδου, Ηρακλείου, Χανίων, Καλαμάτας, και Χαλκίδας, θα εγκατασταθούν στους χώρους που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των εκλογών, που θα εκδοθεί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2016.

Με το ίδιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο τους.

Εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να ασκήσουν το καθήκον τους  στην είσοδο του Εκλογικού Τμήματος, η ψηφοφορία παρατείνεται μετά τις 7.00 το βράδυ.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Κάθε Μέλος του ΤΕΕ ψηφίζει αυτοπροσώπως και η ταυτότητά του διαπιστώνεται από την αστυνομική του ταυτότητα ή από το δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή από το διαβατήριο ή από την άδεια οδήγησης.

Τα ψηφοδέλτια είναι ξεχωριστά για καθένα από τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ και ξεχωριστά για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο. Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο που έχει επιλέξει, με σταυρούς προτίμησης (+ ή ν ή Χ) που σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μολύβι διαρκείας (στυλό), εντός του τετραγώνου που βρίσκεται αριστερά του ονόματος και πριν τον αύξοντα αριθμό του ονόματος κάθε υποψηφίου.

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης, αλλά αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης στο ψηφοδέλτιό τους δεν προκαλείται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Οι σταυροί προτίμησης (+ ή ν ή Χ) που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος είναι αναλυτικά:

α) Μέχρι δύο (2) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

β) Μέχρι τρείς (3) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

γ) Μέχρι οκτώ (8) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα.

δ) Μέχρι τρείς (3) σταυρούς (+ ή ν ή Χ) για το Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος.

ε) Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ οι σταυροί προτίμησης (+ ή ν ή Χ) για κάθε Περιφέρεια, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

1. Νομός Αττικής μέχρι 25
2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας  »   12
3. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας    4
4. Τμήμα Θράκης 2
5. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 2
6. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 2
7. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας    3
8. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 1
9. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας  2
10. Τμήμα Ηπείρου  2
11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου  1
12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης  2
13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης  2
14. Τμήμα Πελοποννήσου  2
15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας  1
16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας  1
17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου  2
18. Τμήμα Νομού Ευβοίας  1
19 Νομός Κυκλάδων  1

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει από το συνδυασμό της προτιμήσεώς του, τους υποψηφίους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην περιοχή που ψηφίζει.

Ακόμη μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης (+ ή ν ή Χ) σε υποψηφίους άλλων Περιφερειών του ιδίου συνδυασμού.

ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ ΨΗΦΙΖΕΙ:

α) Για την ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ του Τ.Ε.Ε., αλλά βάζει σταυρούς σε υποψηφίους της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται την ημέρα των εκλογών, όπως αναφέρεται παραπάνω. Εφ’ όσον επιθυμεί να ψηφίσει υποψηφίους της Περιφέρειας στην οποία διαμένει μόνιμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 3 σταυρούς (+ ή ν ή Χ) που έχει δικαίωμα να βάλει σε υποψήφιους άλλης Περιφέρειας και να ψηφίσει τους υποψηφίους της Περιφέρειάς του.

 β) Για το ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

 γ) Για την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του.

 δ) ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ για την τοπική Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος και το αντίστοιχο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 στ) Για την Αντιπροσωπεία των Περιφερειακών Τμημάτων οι σταυροί προτίμησης (+ ή ν ή Χ) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

1. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι 20
2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας  »   20
3. Τμήμα Θράκης 18
4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 15
5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 17
6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας  20
7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας  16
8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας     16
9. Τμήμα Ηπείρου  19
10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου  11
11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης  18
12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης  16
13. Τμήμα Πελοποννήσου  20
14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας  9
15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 12
16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου  12
17. Τμήμα Νομού Ευβοίας  14

Σταυροί προτίμησης πέρα από τα προβλεπόμενα όρια δεν λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους, δεν κάνουν όμως άκυρο το ψηφοδέλτιο.

ΤΑ ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ) ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Εκλογές ΤΕΕ - Χάρτης ΟΑΚΑ