19Σεπτέμβριος2019

Αρχική Ειδήσεις Επαγγελματικά Νέα Πολιτικοί Μηχανικοί Πότε επιτέλους θα γίνουν οι εκλογές στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας;

Πότε επιτέλους θα γίνουν οι εκλογές στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας;

 

« Η ΕλΕΜ , θεωρεί, ότι η μόνη ενέργεια που μπορεί να κάνει το παρόν ΔΣ του ΣΠΜΕ, είναι η  ΑΜΕΣΗ διοργάνωση Εκλογών. Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των θεμάτων λειτουργίας του ΣΠΜΕ, Οικονομικών, Διοικητικών, Προσωπικού , Ενοικίασης /Νέα Γραφεία κλπ, αποτελεί ευθύνη νέου ΔΣ, που θα προκύψει από αυτές τις Εκλογές.

Με την ευκαιρία, η ΕλΕΜ, ενημερώνει το παρόν ΔΣ του ΣΠΜΕ ότι δεν συμφωνεί για την μετάθεση των Εκλογών για τον Νοέμβριο 2016 ώστε να συμπέσουν με το ΤΕΕ, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ΑΜΕΣΑ, αφού η θητεία του παρόντος ΔΣ έχει υπερβεί ήδη κατά 2 χρόνια  αυτή που ορίζεται από το Καταστατικό του ΣΠΜΕ »

Στη θέση αυτή καταλήγουμε λαμβάνοντας υπ’ όψη τα εξής:

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΠΜΕ η θητεία του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι διετής, ξεκινώντας από ΓΣ που διεξάγεται υποχρεωτικά το μήνα Φεβρουάριο κάθε 2ου έτους. Για να έχει απαρτία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 200 μελών.

Είναι κοινό μυστικό ότι λόγω –κυρίως- του πανελληνίου χαρακτήρα  του Συλλόγου, η απαρτία αυτή είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί! Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, αποφεύγονται οι «ενστάσεις απαρτίας» από τα μέλη του, ειδικά όταν η ΓΣ ασχολείται με διαδικαστικά θέματα όπως η προκήρυξη εκλογών.

Το Δεκέμβριο του 2014, μέλη της ΕλΕΜ υπέβαλαν αιτήματα άμεσης σύγκλισης εκλοαπολογιστικής ΓΣ, αλλά και άλλης  «ειδικής» ΓΣ, προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό και να αντιμετωπιστούν διάφορα σύγχρονα προβλήματα.  Το ΔΣ του ΣΠΜΕ, χωρίς απόφαση, απέρριψε σιωπηρά και τις 2 προτάσεις! Δεν προσβάλλαμε την «άρνηση», θεωρώντας ότι δεν οφείλεται σε κακές προθέσεις και ελπίζοντας ότι θα δημιουργείτο ο αναγκαίος προβληματισμός. Όμως οι εξελίξεις μας διέψευσαν!

Το παρόν ΔΣ εκλέχτηκε στις αρχαιρεσίες  που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαϊου 2012 και ανέλαβε τη Διοίκηση του Συλλόγου τον επόμενο Ιούνιο, εκλέγοντας ως πρόεδρο το Γ. Στασινό που, ως όφειλε,  παραιτήθηκε Απρίλιο 2014 προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ για πρόεδρος της Δ/ΤΕΕ, μετά από μια εκλογοαπολογιστική ΓΣ όπου υποβλήθηκε ένσταση απαρτίας από την παράταξη της  Πανεπιστημονικής. Στη θέση του στο ΣΠΜΕ τον διαδέχτηκε ο σημερινός πρόεδρος Β. Μπαρδάκης. Το Νοέμβριο του 2014 έγινε νέα  εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. στην οποία, αφού αναγνώστηκε ο απολογισμός, υπέβαλε ένσταση απαρτίας ο Π. Αντιβαλίδης! Από τότε, καμιά άλλη προσπάθεια για σύγκλιση ΓΣ δεν έγινε.

Αξίζει να σημειώσουμε το ΔΣ του ΣΠΜΕ σύμφωνα με το καταστατικό οφείλει να συνεδριάζει 2 φορές το μήνα, τα δε μέλη που απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις αδικαιολόγητα πάνω από 3 μήνες, αντικαθίσταται υποχρεωτικά. Όμως το σύνολο των συνεδριάσεων του ΔΣ τόσο κατά τη θητεία του  Γ. Στασινού όσο και του νυν προέδρου Β. Μπαρδάκη, είναι τουλάχιστον απογοητευτικό (27 αντί 88), με 2 μάλιστα μέλη να διαμένουν -προσωρινά τουλάχιστον- στο εξωτερικό, απέχοντας διαρκώς και δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην επίτευξη απαρτίας, χωρίς ποτέ να παραιτηθούν ή να αντικατασταθούν !

Να υπενθυμίσουμε ότι το ΔΣ του ΣΠΜΕ το 2012, με πρόεδρο το Γ. Στασινό και την ίδια παραταξιακή σύνθεση, απέρριψε κατά πλειοψηφία την εξέταση ομόφωνης καταγγελίας της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της 20-5-12, με βάσιμες υποψίες νοθείας των αποτελεσμάτων σε εκλογικό τμήμα της Βορείου Ελλάδας.

Είναι προφανές πλέον ότι κάποιοι από το ΔΣ του ΣΠΜΕ με διάφορες προφάσεις και μεθόδους, για τους δικούς τους λόγους, επιδιώκουν την παραμονή τους στην ηγεσία του με κάθε τρόπο, αδιαφορώντας για το καταστατικό και τη νομοθεσία  που διέπει τα Ν.Π.Ι.Δ., αντί να επικεντρωθούν στη σύγκλιση μιας επιτυχούς Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας Διοίκησης!

Κατόπιν τούτων, δηλώνουμε ότι θα απέχουμε από κάθε απόφαση  του ΔΣ άσχετη με τη σύγκλιση εκλογοαπολογιστικής ΓΣ που, για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους, θα ήταν φρόνιμο να διεξαχθεί  την ίδια μέρα με ΓΣ τροποποίησης/εκσυγχρονισμού του καταστατικού.

Καλούμε όλες τις παρατάξεις να συνδράμουν ενεργά για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Δηλώνουμε δε, ότι δεν συμφωνούμε για τη μετάθεση των εκλογών σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία κι ότι δεν αναγνωρίζουμε καμία απόφαση του ΔΣ, ειδικά με οικονομικό περιεχόμενο, πέραν της νόμιμης θητείας του.