22Αύγουστος2019

Πτώση στο κλάδο των δομικών υλικών

ptwsh-ston-klado-twn-domikwn-ylikwn

Πτώση στο κλάδο των δομικών υλικών εξαιτίας της ύφεσης που παρασύρει την οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζουν τα στοιχεία της Hellastat. Αναλυτικότερα, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 28,5%, στις 35.746 άδειες, αριθμός που αντιστοιχεί σε 23,2 εκ. κυβ.μ. οικο-δομικού όγκου (-38,2%). Επιπλέον, τους πρώτους 8 μήνες του 2012 ο αριθμός των αδειών περιορίστηκε κατά 27,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ενδεικτική της πτωτικής πορείας του ευρύτερου κλάδου είναι η σημαντική πτώση της παραγωγής τσιμέντου από τις 3 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Το 2011 παρήχθησαν 5,86 εκ. τόνοι (-37,8% συγκριτικά με το 2010), ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2012 η παραγωγή μειώθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση.

Πάντως, παρά την υποχώρηση της ζήτησης, οι τιμές των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια ακολουθούν ανοδική πορεία: το 2011 παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ συγκριτικά με το 2005 οι τιμές ήταν αυξημένες κατά 25%, επιβαρύνοντας έτσι το συνολικό κατασκευαστικό κόστος.

Οι παραγωγικές εταιρείες του κλάδου επιδιώκουν μείωση του κόστους παραγωγής, αναδιοργάνωση των εργασιών τους και επέκταση της γκάμας των προϊόντων. Επιπλέον, παρατηρείται μετεγκατάσταση μονάδων στη Βουλγαρία, όπου τα εργατικά έξοδα είναι χαμηλότερα.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 283 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 15%, στα €789,46 εκ. Υποχώρηση εσόδων εμφάνισε το 81% των επιχειρήσεων, με τη μέση κάμψη να διαμορ-φώνεται στο -20,4% (-8,7% για το σύνολο της οικο-νομίας).

- Οι εταιρείες υπέστησαν σημαντική μείωση της κερδοφορίας τους. Συγκεκριμένα, τα ΚΠΤΦΑ υποχώ-ρησαν κατά 40%, στα €45,26 εκ., ενώ σημειώθηκαν προ φόρων ζημίες €39 εκ., από χαμηλά κέρδη το προηγούμενο έτος.

- Το περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε 21,8% ενώ το λειτουργικό περιθώριο υποδιπλασιάστηκε σε 3,3%. Τέλος, το περιθώριο ΚΠΦ κατέστη αρνητικό (-4,5%).

- Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σχηματίστηκαν σε σε 1,53 και 1,02 αντίστοιχα.

- Ο Εμπορικός Κύκλος επιδεινώθηκε στις 125 ημέρες. Οι Απαιτήσεις εισπράττονται με ολοένα και πιο αργούς ρυθμούς (6 μήνες το 2011), με τα Αποθέματα να διακρατώνται για περίοδο 4 μηνών.

- Η πτώση των λειτουργικών κερδών παρέσυρε το δείκτη Κάλυψης Τόκων στη 1 φορά από 2,5 φορές το 2010, ενώ η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων έλαβε αρνητικό πρόσημο (-4%).

Πηγή: ered.gr