19Οκτώβριος2019

Αρχική Ειδήσεις Επαγγελματικά Νέα Γενικού Ενδιαφέροντος Ευτυχώς, που και που επικρατεί και ορθολογισμός

Ευτυχώς, που και που επικρατεί και ορθολογισμός

«Ρύθμιση οφειλών, 120 δόσεις»

Επειδή σε αυτή τη χώρα η εφαρμογή της κοινής λογικής είναι επανάσταση, επιτέλους καταργήθηκαν οι παράλογες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου στο άρθρο 12 «Σύνταξη λόγω θανάτου» του ν. 4317/2016 σχετικά με τα όρια ηλικίας και τους ηλικιακούς περιορισμούς. Το ποσοστό καταβολής της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο αυξάνεται από 50% σε 70%.

Επίσης, με το άρθρο 9 («Δικαίωμα συνταξιοδότησης») του ιδίου νόμου διασαφηνίζεται ότι εφόσον πληρούνται οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και ο εργαζόμενος οφείλει έως 25000 ευρώ δύναται να συνταξιοδοτηθεί με την παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κατά τα λοιπά και πέραν των ανωτέρω, ισχύει ο διακανονισμός της πληρωμής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50 ευρώ.

Τα παραπάνω ζητήματα είχαν κατατεθεί μεταξύ άλλων προτάσεων, που αφορούσαν τόσο σε συμψηφισμούς οφειλόμενων προς τα ασφαλιστικά ταμεία με την εξαγορά ετών ασφάλισης και του εφάπαξ, από την ΕλΕΜ ήδη από το 2015 στον τότε Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Ρωμανιά, τα οποία παράλληλα είχε επεξεργαστεί η Επιτροπή Ασφαλιστικού της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ επί προεδρίας Ι. Κυριακόπουλου.

ΕλΕΜ