19Σεπτέμβριος2019

Αρχική Ειδήσεις Επαγγελματικά Νέα Γενικού Ενδιαφέροντος Οι μηχανικοί υποδέχονται τη νέα εποχή στην άσκηση του επαγγέλματός τους

Οι μηχανικοί υποδέχονται τη νέα εποχή στην άσκηση του επαγγέλματός τους

Στην εκδήλωση της ΕλΕΜ για το σύστημα e-Άδειες κατά την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, τη Δευτέρα 15/10/2018, στο ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέατρο  του ΤΕΕ, συνυπήρξαν ο ενθουσιασμός με τον προβληματισμό και την αποφασιστικότητα ώστε ο βηματισμός να διατηρήσει την πρόοδο, να αποσοβήσει τους κινδύνους, να ολοκληρωθεί. 

Στα πλαίσια της πρώτης παρουσίασης και γνωριμίας με το ηλεκτρονικό σύστημα  e-Άδειες έγιναν:

  • παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου (από τον 4495/17) που υλοποιεί το σύστημα
  • επίδειξη της χρήσης του
  • προβληματισμός και συζήτηση για εν δυνάμει προβλήματα και τις λύσεις τους

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕλΕΜ, επισήμανε τους τρεις βασικούς τομείς που έρχεται να προασπίσει το νέο σύστημα αναβαθμίζοντας την ποιότητα της σχέσης του μηχανικού με την κοινωνία:

1) τη διαφάνεια

2) τις ίσες ευκαιρίες

3) την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού

Όσα προβλήματα κι αν παρουσιάσει η πρώτη περίοδος εφαρμογής του συστήματος, δεν αμφισβητείται οτι αυτό αποτελεί σημαντική τομή/αλλαγή εποχής για την αναβάθμιση της ποιότητας και τη διασφάλιση όρων αξιοπρέπειας στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. Είναι επίσης σημαντικό πεδίο ανάδειξης των προβλημάτων που υφέρπουν και ευκαιρία επίλυσής τους. Είναι το αναγκαίο βήμα μπροστά για την υλοποίηση και των υπόλοιπων επιταγών του εγγενούς προοδευτικού χαρακτήρα που εμπεριέχει το επάγγελμα του μηχανικού. Προτάγματα που θα προκύψουν πλέον πιεστικά ως αναγκαιότητα.

Οι μαχόμενοι μηχανικοί που αντάλλαξαν απόψεις, προβληματισμούς και προτάσεις, κατέληξαν ότι η πλήρης επίγνωση,

Α) των ελλειμμάτων βάσης (σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων και μεταδεδομένων, θεσμικές γραμμές, απλοποίηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας κλπ)  που επαπειλούν την ομαλή εξέλιξη της εφαρμογής του συστήματος και των

Β) ζητημάτων που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα και τις Υ.ΔΟΜ., όπως: η απρόσκοπτη χρήση του νέου συστήματος, ο ρόλος της ψηφιακής υπογραφής, η λειτουργία της ομάδας έργου, η ροή των ενεργειών για την έκδοση των αδειών (προέγκριση, οικοδομική άδεια, ενημέρωση φακέλου και αναθεώρηση), η διάκριση των υποχρεωτικών και προαιρετικών ελέγχων,

σηματοδοτεί τα επόμενα βήματα που θα ολοκληρώσουν την προοδευτική μετεξέλιξη της άσκησης του επαγγέλματός τους.

Κοινό συμπέρασμα πάντως αποτέλεσε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες θα διευκολύνει διαδικαστικά τον μηχανικό  αφήνοντάς του τον αναγκαίο ζωτικό χώρο και χρόνο για να αναβαθμίσει ποιοτικά αυτή καθεαυτή την εργασία του: Σχέδια, μελέτες, έγγραφα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, με τη διαφορά ότι θα πρέπει πλέον να διασφαλίζεται η επιμέλεια στη σύνταξη και εφαρμογή τους καθώς οι επιζητούμενες καλύτερες συνθήκες διαφάνειας απαιτούν επαυξημένη προβολή και έκθεση του υλικού.

Το σύστημα υλοποιεί το πρώτο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση που διεκδικούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί και η ΕλΕΜ:

  • της αξιοπρεπούς άσκησης του επαγγέλματός τους,
  • της δημιουργικής ανάλωσης του χρόνου τους και
  • της προάσπισης του επιστημονικού αντικειμένου των υπηρεσιών τους προς τον πολίτη και την κοινωνία.

Κλείνοντας την εκδήλωση οι μηχανικοί επαναβεβαίωσαν την απόφασή τους να συμβάλουν ώστε όλοι οι ενεργοί μηχανικοί – και ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοι - να μπορέσουν να μεταβούν ανώδυνα στη νέα εποχή.