22Αύγουστος2019

Αρχική Ειδήσεις Επαγγελματικά Νέα Γενικού Ενδιαφέροντος Παρατηρήσεις και απορίες σχετικά με το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

Παρατηρήσεις και απορίες σχετικά με το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ

 

1. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:

α.Επιτρέπεται αυτός που εκδίδει το  1ο  ΠΕΑ να εκδώσει και το 2ο ;
β. Στις περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, υπάρχει τελικά ασυμβίβαστο ως προς το «Εξοικονομώ ΙΙ» για το μηχανικό;
γ) Υπάρχουν ασυμβίβαστα για τους «συμβούλους έργων»;
δ) Σε περίπτωση που στα πλαίσια του «Εξοικονομώ ΙΙ» απαιτηθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΜΚ) με τεχνική έκθεση κλπ, ο μελετητής ή επιβλέπων των ΕΜΚ αποκτά ασυμβίβαστο ως προς το πρόγραμμα;

2. Ο ενεργειακός επιθεωρητής μαζί με την πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης (1ο ΠΕΑ) θα πρέπει να συντάσσει και τεχνική έκθεση με την οποία να τεκμηριώνει : το αν οι προτεινόμενες επεμβάσεις οδηγούν σε ριζική ανακαίνιση ή όχι (καθόσον η προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης και η αντικατάσταση κουφωμάτων πιθανόν να οδηγεί σε ριζική ανακαίνιση δηλ. σε κόστος > 25% της δαπάνης κατασκευής του κτιρίου),

  • το αν απαιτείται λήψη σχετικής άδειας και τι είδους άδεια, αφού το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί αυθαίρετες κατασκευές και κατά συνέπεια δεν είναι λογικό να χρηματοδοτήσει εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν χωρίς λήψη σχετικής άδειας.  Η σχετική άδεια αναρτάται στα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του προγράμματος;

3. Αφού το πρόγραμμα απαιτεί να μην χρηματοδοτούνται αυθαίρετες κατασκευές, θα πρέπει να δίνεται σχετική βεβαίωση του Ν4495/2017 περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών ή τακτοποιημένων αυθαίρετων χώρων και κατασκευών. Καταχωρείται;

Προσοχή η βεβαίωση θα πρέπει να αφορά και τα εξωτερικά ανοίγματα του κτιρίου, καθώς η πράξη έχει δείξει ότι πολλές φορές εκτός από αυθαίρετους χώρους υπάρχουν και αυθαίρετα εξωτερικά κουφώματα (μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν μόνο τέτοια και όχι αυθαίρετου χώροι).

4. Αφού από Ν.4495/17 προβλέπεται ότι απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία σε αυθαίρετα και παρά ταύτα, με την πληρωμή του 30% του προστίμου επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις, γιατί δεν ισχύει το ίδιο και για το Εξοικονομώ ΙΙ αλλά απαιτείται «περαιωμένη υπαγωγή» που προϋποθέτει όχι μόνο την εξόφληση των προστίμων, αλλά ακόμα και την υποβολή τυχόν απαιτούμενης στατικής μελέτης;

5. Αν η προβλεπόμενη από το Ν.4495/2017 στατική μελέτη προβλέπει επεμβάσεις ενίσχυσης, επιτρέπονται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης πριν την υλοποίησή τους;

6. Επιτρέπονται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια χωρίς να προηγηθεί σχολαστικός στατικός έλεγχός τους; Τι γίνεται όταν υπάρχουν τροποποιήσεις στο φέροντα οργανισμό που δεν έχουν δηλωθεί ως αυθαίρετες; Τελικά, πόσο σοβαρή θεωρείται η παράμετρος «ασφάλεια» του κτιρίου από το πρόγραμμα; (βλ. δημοσιεύσεις πολιτικών μηχανικών κυρίως  μετά από σεισμούς πχ καθ. Γ. Καρύδης / το θέμα χρειάζεται ιδιαίτερη προβολή από το ΣΠΜΕ)

7. Επιτρέπονται εγκ/σεις σε χώρους νομίμως υφιστάμενους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για τη χρήση που θα εξυπηρετήσουν (πχ λεβητοστάσια με ύψος μικρότερο του 2.20μ, χωρίς τις αναγκαίες ελάχιστες διαστάσεις κάτοψης,  με ανεπαρκή παράθυρα προς ανοιχτό χώρο κλπ);

Χρειάζεται προσοχή καθόσον η ΕΕ δεν χρηματοδοτεί εγκ/σεις που δεν τηρούν τις προδιαγραφές.

 8. Για τις εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα όπου δεν απαιτείται πλέον καμία άδεια, είναι αδιάφορο αν μεταβάλλονται οι όψεις του κτιρίου έστω κι αν χρειάζεται έγκριση συμβουλίου αρχιτεκτονικής; (πχ αλουμίνια αντί ξύλινων κουφωμάτων, άλλων αποχρώσεων, σε ιστορικό κέντρο κλπ)

9. Προβλέπεται να θεσπιστούν ανοχές σφάλματος για τα ΠΕΑ (για τις εγκ/σεις που δεν θα μεταβληθούν ή σε τυχόν δειγματοληπτικό έλεγχο);

10. Στα πλαίσια του «Εξοικονομώ ΙΙ», επιτρέπεται η σύνταξη ΠΕΑ πολυκατοικίας (με συστήματα θέρμανσης, ψυκτικές μονάδες κλπ) αποκλειστικά από επιθεωρητή κτιριακών; Μπορεί ο ίδιος, χωρίς τη σύμπραξη επιθεωρητών λεβήτων & κλιματισμού, να συντάξει σενάρια και να αναλάβει το ρόλο του συμβούλου έργου;

11.  Προβλέπεται να θεσπιστεί δικαίωμα συνυπογραφής των ΠΕΑ, «ανά ειδικότητα» πχ πολιτικός μηχανικός + μηχανολόγος μηχανικός (καθόσον οι προβλεπόμενοι από το νόμο ιδιαίτεροι έλεγχοι λεβήτων και ψυκτικών εγκ/σεων, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα…..)

12. Στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ», προβλέπεται «παρέκκλιση» οικοδομικών διατάξεων (πχ εξωτερική μόνωση σε μεσότοιχο σε κλιμακοστάσιο à μείωση πλάτους πλατυσκάλου / ηλιακοί θερμοσίφωνες με το δοχείο υπεράνω αυτών - σύμφωνα με άρθρο 19§2β ΝΟΚ: Δοχείο επί του δώματος, συλλέκτης  επί αυτού / θερμοπρόσοψη εκτός Ρ.Γ. /  εγκαταστάσεις αερίου σε όψεις – προσοχή στα ΣΑ και τους κανονισμούς συνιδιοκτησίας πολυκατοικιών κλπ );  Άλλως: Η τοποθέτηση των νέων Η/Μ συστημάτων στο κτίριο, απαιτεί να τηρούνται οι κτιριολογικές διατάξεις; Αν ναι, ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση αυτών των διατάξεων; 

13. Σε πολυκατοικία, ένα διαμέρισμα, από μόνο του ζητάει να κάνει εξωτερική θερμομόνωση τοίχων ή ταράτσας, μόνο στην επιφάνεια του κελύφους του. Μπορεί να την κάνει μόνο του και να χρηματοδοτηθεί για την εργασία αυτή; Απαιτείται λήψη συναίνεσης ;

14.  Χρηματοδοτούνται εργασίες αποσύνδεσης από το κεντρικό κοινόχρηστο λέβητα και τοποθέτησης ατομικού (τοπικού) συστήματος παραγωγής θέρμανσης – λέβητα ή Α/Θ στα πλαίσια του άρθρου 127 Ν.4495/17;

15. Ο οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ» ζητάει προσκόμιση πιστοποιητικών CE και ενεργειακών χαρακτηριστικών. Απαιτείται και η χρήση πιστοποιημένων συνεργείων (π.χ. στην τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή των κουφωμάτων) ;

16. Αν προβλέπεται, αλλά  δεν υπάρχει ακόμα σύνδεση αερίου στην οικοδομή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αέριο ως σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης;

17. Επιτρέπονται αναβαθμίσεις διαμερισμάτων που επηρεάζουν συνιδιόκτητα τμήματα της οικοδομής (πχ όψεις, κλιμ/σιο κλπ);

18. Περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιρίων ή τμημάτων, που έχουν ήδη τύχει έκπτωσης (συμψηφισμός λόγω στατικής  ή ενεργειακής αναβάθμισης) δικαιούνται συμμετοχής στο πρόγραμμα;

19. Κάποιος που έχει στην ίδια ή σε διαφορετικές Περιφέρειες ιδιοκτησίες με σχέση ψιλής κυριότητας σε ορισμένες και επικαρπίας σε άλλες και κάποια την χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία ενώ άλλες τις νοικιάζει,  μπορεί να υποβάλει περισσότερες από 1 αιτήσεις;

20. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για περισσότερες από 1 αιτήσεις του ιδίου ιδιοκτήτη για ιδιοκτησίες/κύριες κατοικίες στην ίδια πολυκατοικία; Υπάρχει όριο για το πλήθος των αιτήσεων;

21. Αν με απόφαση ΓΣ κατά πλειοψηφία αποφασιστεί ένταξη στο πρόγραμμα, συμμετέχουν και όσοι διαφώνησαν με ίδια κεφάλαια; Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία χάνουν τις ιδιοκτησίες τους; Αν αρνηθούν την είσοδο στα διαμερίσματά τους για τα ΠΕΑ ή τις επεμβάσεις, τι γίνεται; Αν υπάρχουν σχετικοί όροι στον κανονισμό της πολυκατοικίας, τι υπερισχύει; Αν συντάξουν ΠΕΑ με διαφορετικό αποτέλεσμα ή καταγγείλουν κρυφές αδήλωτες αυθαίρετες κατασκευές (πχ στο Φ.Ο. ή για ελλιπείς μονώσεις, διαφορές σε κουφώματα κλπ),  τι γίνεται;

22. Πως ακριβώς λειτουργεί το σύστημα προκαταβολών σε περίπτωση μερικής κάλυψης με ίδια κεφάλαια;

23.  Ποιες είναι οι ευθύνες των εμπλεκομένων μηχανικών (εκδότες ΠΕΑ, σύμβουλοι, συντάκτες ελλιπών δηλώσεων αυθαιρέτων κλπ) σε περίπτωση που απορριφθεί η χρηματοδότηση εκ των υστέρων λόγω ατελειών που θα διαπιστωθούν; [Ποινικές-Αστικές-Διοικητικές-Πειθαρχικές]

ΤΕΛΙΚΑ: Πόσο ορθό και ασφαλές είναι ο μηχανικός να αναλαμβάνει την ευθύνη για παρεμβάσεις που θα ελεγχθούν εκ των υστέρων, προ της οριστικοποίησης της χρηματοδότησης, σε αβέβαιο νομικοτεχνικό καθεστώς;

Μάρτης 2018

Εμ. Αρχοντουλάκης – Δ. Κλαδάκης