17Ιούλιος2018

Ηλεκτρονική Πληρωμή Εισφορών

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και νυν ΕΦΚΑ, ότι από 02.10.2017, ο μόνος τρόπος απόδοσης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών όλων των ετών έως 31.12.2016, θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στις συνεργαζόμενες τράπεζες (ΕΤΕ ή ATTICA).

Πηγή: tsmede.gr