17Ιούλιος2018

Αρχική Ειδήσεις Επαγγελματικά Νέα Γενικού Ενδιαφέροντος Σ/Ν ΥΠΕΚΑ για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Σ/Ν ΥΠΕΚΑ για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος

Συνάδελφοι, 

Η ΕλΕΜ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημοσιοποιήσει την τελευταία έκδοση του Σ/Ν που είχε στη διάθεσή της τον Ιούλιο 2017, με παρατηρήσεις και προτάσεις από ομάδα εργασίας της παράταξης, που το επεξεργάστηκε στο σύντομο διαθέσιμο τότε διάστημα.

Σκοπός της δημοσιοποίησης είναι η διόρθωση και συμπλήρωση του από τους συναδέλφους μηχανικούς, με βάση την εμπειρία του καθενός, ώστε να προταθεί στο Υπουργείο ένα σταθερότερο πλαίσιο νόμου και να αποφευχθούν άσκοπα έξοδα, σπατάλη χρόνου και ταλαιπωρία πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιών!

Στόχος μας είναι να απαλειφθεί κάθε διάταξη που δεν έχει πρακτική αξία και δε συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια των κατασκευών.

Ελπίζουμε το ΥΠΕΚΑ να εξακολουθεί να αποδέχεται  παρεμβάσεις! Εμείς πιστεύουμε ότι οφείλουμε διαρκώς να συμβάλουμε στην βελτίωση των Νομοσχεδίων με υποβολή προτάσεων κι όχι μόνον ασκώντας κριτική, έτσι ώστε να αναβαθμίζονται οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας!

Σας ευχαριστούμε, για τη συμβολή σας.

ΕλΕΜ
Αθήνα, Αύγουστος 2017