19Οκτώβριος2019

Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Κυριακή 11/03/2018

Συνάδελφοι,
το σημαντικότερο είναι η παρουσία σας,
στη συνέχεια μπορεί να ανακαλύψετε και τη φωνή σας!

 ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕλΕΜ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΩΓΜΟ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

  •  Με τους  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για τα προβλήματα της καθημερινότητας του Αρχιτέκτονα (ανεργία, υποαπασχόληση, αμοιβές), για τα θέματα της Προστασίας του Περιβάλλοντος, για την Προάσπιση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και για την αναμόρφωση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
  • Με τους αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για να λειτουργήσει στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Επιτροπή Δεοντολογίας.
  • Με τους  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για αξιοπρεπή αρχιτεκτονικό διάλογο στα ΣΑ, ΠΕΣΑ, ΚΕΣΑ, Αρχαιολογία, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,για την ανάληψη της ευθύνης των Αρχιτεκτονικών Μελετών αποκλειστικά από Αρχιτέκτονες.
  • Με τους  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για:

- Να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική έκδοση αλλά να καταργηθεί η έκδοση αδειών χωρίς έλεγχο πολεοδομικών διατάξεων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου.

- Να καταργηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και τη συγκρότηση του φακέλου της  ηλεκτρονικής ταυτότητας, διαδικασίες που αποτελούν καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος.

- Να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας  και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών δόμησης.

  • Με τους αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για την Αναθεώρηση του Ν.3028/2002 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ).
  • Με τους αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για την έκδοση Νόμου για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς (εξορθολογισμό της υπάρχουσας Υ.Α.) Ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών προασπίζει το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και το ρόλο της Αρχιτεκτονικής ως δημόσιου αγαθού.
  • Με τους αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ για να γίνει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ το «σπίτι των Αρχιτεκτόνων», με τακτικές συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων, τεκμηρίωση θέσεων, ανάσα στην καθημερινότητα τους και προοπτική στις διεκδικήσεις τους.

 ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕλΕΜ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ