22Αύγουστος2019

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, υπάρχει ελπίδα;


Την τελευταία εικοσαετία παρακολουθούμε μια υποτονική δραστηριοποίηση και υποβάθμιση της συλλογικότητας από τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Ένας σύλλογος με ιστορική και  ουσιαστική παρουσία 100 ετών περίπου που, δυνάμει, αριθμεί 20.000 μέλη αρχιτέκτονες,  εμφανίζεται με δυναμικό 2.000 μελών στις εκλογές και  ουσιαστικά, στην καθημερινότητά του δηλαδή, 300 ενεργά μέλη. Το γεγονός αυτό και μόνο δείχνει ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έχει χάσει την εμπιστοσύνη των μελών του και κατά συνέπεια το κύρος του και τις δυνατότητες θεσμικών παρεμβάσεων.

Την εικοσαετία αυτή ζήσαμε μια περίοδο έντονης κομματικοποίησης των παρατάξεων που συμμετέχουν στα ΔΣ, με διαρκή άρνηση για συναίνεση και στόχο την έμφαση στην πολιτική παρέμβαση του συλλόγου σε βάρος της επιστημονικής του υπόστασης, συχνά δε και των ίδιων των συνδικαλιστικών του προτεραιοτήτων. Οι εκάστοτε διοικήσεις του συλλόγου αποφάσιζαν τις δράσεις, την πολιτική, τις συμμαχίες και τις ρήξεις  και είναι υπεύθυνες για την εικόνα του συλλόγου σε κάθε περίοδο.

Την τελευταία τριετία, σε μια περίοδο πρωτοφανών για τον κλάδο θεσμικών αλλαγών, μια περίοδο καταστροφική οικονομικά για το χώρο των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών γενικότερα, έγινε από το ΔΣ μια προσπάθεια αντιστροφής της κομματική-παραταξιακής περιχαράκωσης και της εικόνας πόλωσης του συλλόγου, έγινε προσπάθεια επικέντρωσης των προσπαθειών κατά προτεραιότητα στα προβλήματα που με υπευθυνότητα και ρεαλισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον σύλλογο και, δευτερευόντως σε γενικότερους πολιτικούς στόχους που έμμεσα επηρεάζουν τους σκοπούς του και την καθημερινότητα των μελών του ως επαγγελματιών και επιστημόνων. Έγινε μια προσπάθεια βασισμένη στο διάλογο, τη συναίνεση, την καταστατική νομιμότητα  και το ρεαλισμό. Έγινε προσπάθεια για μια άλλη φυσιογνωμία που ωστόσο ενόχλησε και ενοχλεί:

 •  Ενόχλησε και ενοχλεί όσους θεωρούν το κομματικό και παραταξιακό όφελος σημαντικότερο του σκοπού ενός ιστορικού συλλόγου.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους  χάνουν το δικαίωμα κομματικής εξαγοράς της δράσης τους.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους δυσκολεύονται και θα υποχρεωθούν να απαντήσουν στα πραγματικά και διαχρονικά  δεδομένα του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και της άσκησης της αρχιτεκτονικής.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί εκείνους που γνώριζαν την αλήθεια αλλά την έκρυβαν για συλλογή ψήφων.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους θεωρούν επάγγελμα την κριτική και όχι την πρόταση.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους  επιλέγουν  την ανέξοδη  κριτική αντί της δουλειάς.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους απαιτούν δικαιώματα χωρίς ευθύνες.
 • Όλοι όσοι ενοχλούνται από την άλλη φυσιογνωμία εκμεταλλεύονται καταστατικά κενά, δημοκρατικές ευαισθησίες  σχετικές με τον σεβασμό της μειοψηφίας και προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους με παραταξιακές πρακτικές  που φτάνουν στα όρια του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης προς τα μέλη του ΔΣ.

Η αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης προσωπικότητας  και του δικαιώματος γνώμης, αν και αυτονόητη,  πρέπει να γίνει και καταστατικά η κόκκινη γραμμή για την αποδοχή μελών και παρατάξεων στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Ο μόνος τρόπος για να επανέλθει η ελπίδα στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, είναι  η αποκατάσταση του κύρους του και της εμπιστοσύνης των μελών του,  με:

 • Την προσήλωσή του στις καταστατικές του αρχές και σκοπούς.
 • Την άρθρωση ειλικρινούς λόγου, ιδιαίτερα στους νέους, σε ότι αφορά τον ιστορικά «ελευθέριο  χαρακτήρα» του επαγγέλματος με τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τα δικαιώματα που συνεπάγεται.
 • Την ενεργή συμμετοχή του στη διαμόρφωση του «αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι».
 • Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων με γνώμονα τον αυτοσεβασμό, το σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, την αναγνώριση του δικαιώματος της διαφωνίας, την αποδοχή των καταστατικών διαδικασιών και των αποφάσεων της πλειοψηφίας και τη συμβολή στην υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.
 • Τη ρεαλιστική και υπεύθυνη  αντιμετώπιση των οικονομικών του προβλημάτων.
 • Την καταστατική δομική διόρθωση και επανασυγκρότηση, ώστε να ανταποκριθεί στους σκοπούς του στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, στη ανάδειξη και θεσμοθέτηση της αρχιτεκτονικής και του αρχιτέκτονα.

ΕλΕΜ