25Αύγουστος2019

Αρχική Άποψη Συναδέλφων ΣΑΔΑΣ - Όχι στις κατασχέσεις!

ΣΑΔΑΣ - Όχι στις κατασχέσεις!

Το ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μπροστά
Α. στην οικονομική εξαθλίωση του κλάδου και την απόλυτη αδυναμία των
περισσότερων μελών του να ανταποκριθούν στην οικονομική συγκυρία,
Β. της εκπνοής της παράτασης καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου
του 2013 και των αντίστοιχων διακανονισμών της επ’ απειλούμενης
εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη δημοσίων εσόδων
μέσω πλειστηριασμών και κατασχέσεων ζητά από το ΔΣ του ΕΤΑΑ:

 

1. Όχι στις κατασχέσεις Α’ κατοικίας και για το λόγο αυτό να μην
αποσταλεί κανενός είδους στοιχείο των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς
το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), που υπάγεται
στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, είτε προσωπικά στοιχεία, είτε Πράξη Βεβαίωσης
Οφειλής.


2. Να δοθεί παράταση στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ για την
αποπληρωμή των ειδοποιητηρίων του 2ου εξαμήνου 2013 χωρίς
πρόσθετες επιβαρύνσεις έως τις 31 Μαρτίου 2014. Το ίδιο θα ισχύσει
αντίστοιχα και για τους υπόλοιπους κλάδους των ασφαλισμένων του
ΕΤΑΑ.


3. Να παρέχεται άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους
ασφαλισμένους ανεξάρτητα από το εάν έχουν οφειλές ή όχι. Δίνεται
εντολή στους επιμέρους τομείς να σφραγίζουν τα βιβλιάρια των
ασφαλισμένων από 01/01/2014 για όλο το έτος, με απλούστερες
διαδικασίες από αυτές του 2013.


4. Να ανασταλούν επ’ αόριστο α) η εφαρμογή της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ και η εφαρμογή
του νέου συστήματος διακανονισμού οφειλών. Το ΔΣ του ΕΤΑΑ δέχεται
άμεσα προτάσεις των συλλογικών φορέων των ασφαλισμένων
(σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι κ.α.) για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση ενός πιο δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος.
5. Να αναγνωρίζεται η ιδιότητα του ασφαλισμένου χωρίς ή ελάχιστο
εισόδημα από την άσκηση του επαγγέλματός του και λαμβάνονται
μέτρα προνοιακού χαρακτήρα.


Παράλληλα το ΔΣ Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ αποφασίζει τη σύγκληση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με το θέμα αυτό και ζητά από τον ΣΑΔΑΣ –
ΠΕΑ, τους Συλλόγους Αρχιτεκτόνων Περιφέρειας, τα Τμήματα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
και το ΤΕΕ το συντονισμό τους στην κατεύθυνση υλοποίησης των παραπάνω
επιταγών.


Καλούμε Σωματεία & Επιστημονικούς Συλλόγους Μηχανικών στην
κινητοποίηση την Πέμπτη 12.12.13 και ώρα 15:00 μπροστά στα γραφεία του
ΕΤΑΑ (Μάρνη & Γ’ Σεπτεμβρίου) όπου το ΔΣ του ΕΤΑΑ θα συζητήσει το θέμα
αυτό.